Servicemanagement is een belangrijke basis voor klanttevredenheid. Daarnaast kan het een interessante bron van inkomsten zijn. Wat voor de ene organisatie een cost center is dat is voor de andere organisatie een profit center. SalesManager Online biedt de mogelijkheid om klachten, storingen en meldingen gestructureerd op te volgen. Uitgebreide Service Level Agreements kunnen worden ingericht om precies aan te sluiten bij de behoeften van de klanten. In overleg met de klant bepaal je zelf de servicegraad.

Voor elk type servicedesk

SalesManager Online is flexibel in te richten en daarmee geschikt voor uiteenlopende typen servicedesk. Je bepaalt zelf wat voor type meldingen er zijn en de gradaties en prioriteiten. De helpdesk kan bestaan uit meerdere personen of het kan zo zijn dat een medewerker dit als een taak heeft naast bijvoorbeeld office management. De medewerker ziet in een overzichtelijk scherm de status van de meldingen.

Bewaking van servicemeldingen

Meldingen kunnen in SalesManager Online automatisch worden bewaakt. Je legt van een melding klachttype, prioriteit, gradatie enz. vastleg vast en koppel er een servicestappenplan (workflow) aan. Via het servicestappenplan worden automatisch acties gegenereerd voor de betreffende servicepersoon of meerdere personen. Meldingen blijven openstaan bij de servicemedewerker totdat ze door hem of haar als uitgevoerd worden aangevinkt. Een melding kan gekoppeld worden aan een product, dienst en SLA.

Mailscan

Meldingen die via de mail binnen komen kunnen automatisch in ServiceManager terecht komen. Dit werkt als volgt. Via een server gebaseerd proces 'mailscan' wordt een specifiek daarvoor aangewezen mailbox bijvoorbeeld support@salesmanager.nl gescant. Wanneer er een mail in deze inbox komt dan wordt er automatisch een melding in ServiceManager aangemaakt. Er wordt gekeken vanaf welk bedrijf de melding is binnengekomen en de melding wordt aan het bedrijf gekoppeld. De servicemedewerker kan middels een alert direct op de hoogte gebracht worden van de binnengekomen melding. De klant kan automatisch een e-mail krijgen met een ontvangstbevestiging en het nummer van de melding.

Overzichtelijk

In een overzichtsscherm kunnen de meldingen gefilterd worden op onder andere klant, prioriteit, status of klachttype. Van veel voorkomende klachten of vragen (FAQ's) kan een overzicht gepubliceerd en bijgehouden worden. Klanten kunnen via het selfservice portal de status van hun eigen meldingen zien.,