Worden er materialen gebruikt om een melding op te lossen? Met Servicemanagement registreer je niet alleen de uren maar ook het benodigde materiaal. Zo kan precies worden bijgehouden hoeveel de gedane service heeft gekost. Desgewenst kan dit automatisch gefactureerd worden.

Het bijhouden van gebruikte Arbeid en Materialen

De medewerker houdt bij hoeveel tijd hij gebruikt voor het oplossen van de servicemelding en de materialen die gebruikt zijn.  Deze worden automatisch van de voorraad afgeboekt. In SalesManager Online is op bekend of er garantie op een apparaat is en of de gemaakte kosten gefactureerd moeten worden.