Wanneer je goederen verstuurt komt er ook wel eens wat terug. In SalesManager Online kunnen de retouren worden geregistreerd. Wanneer een retour wordt aangemeld kan deze daarna snel in het magazijn verwerkt worden. Wanneer de producten zijn ontvangen kan worden aangegeven of deze beschadigd zijn of niet. Beschadigde artikelen worden automatisch op de 'damaged' locatie in SalesManager Online gezet. 

Goederen ontvangen? De credit wordt automatisch aangemaakt. 

Wanneer de goederen zijn ontvangen volgt er automatisch een credit van de ontvangen producten. Aan jou de keus of deze wel of niet verzonden zal worden.